طبیعت نما، طبیعت گردی و ایرانگردی

ایرانگردی جهانگردی

یخچال های سبلان

 

قله سبلان به ارتفاع 4811 متر در استان اردبیل از جمله مرتفع ترین قلل منفرد ایران محسوب می گردد. پیرامون سبلان را قلل مرتفعی چندی احاطه نموده است که عبارت از: هرم داغ، کسرداغ، ایلگار، یای پاخ و قوشالار. در اطراف این ارتفاعات که هریک درنقاط مختلف قله اصلی سبلان قرار گرفته اند یخچال کوچک و بزرگ چندی مشاهده می گردد که اسامی آنها عبارت است از: یخچال بزرگ شمالی سبلان، یخچال هرم داغ، یخچال کسرداغ و یخچال شرق سبلان.

طبیعت گردی در ایران، بوم گردی، تور گردشگری اردبیل، تور ایران گردی، طبیعت گردی در اردبیل، بوم گردی در اردبیل

یخچال شمالی
این یخچال بزرگ و مرتفع که دقیقا در جناح شمالی قله قرار گرفته و از دور دست های هر نقطه از شهرهای مشگین و لاری به وضوح مشخص است، از ارتفاع 4150 متر شروع شده تا قلل سبلان امتداد دارد. عرض این یخچال زیاد است و با شیب بسیار تندی در پی یک شکاف یخچالی به قله می رسد. ریزش سنگ در اطراف یخچال وجود دارد و در پاییز از یخ مستحکم برخوردار می شود.

یخچال هرم داغ
درکاسه بزرگ غربی قلل هرم و کسره داغ یخچال بزرگی قراردارد که شعبات آن به صورت زبانه های مرتفع در دل شاخک های هرم داغ ارتفاع گرفته است.
عرض این یخچال بسیار زیاد است و زبانه های آن با شیب تندی به لبه خط الرأس قلل هرم داغ می رسند.

یچال کسر داغ
دوقسمت مجزا از یخچال کسره داغ در ارتفاع 400 الی 4350 متر، دو جناح شمال و شمال شرقی این قله مرتفع را در بر گرفته اند. این دو یخچال را گرده ای سنگی و ریزشی از یکدیگر جدا می نماید. در حاشیه هر دو یخچال کسره داغ نزدیکی گرده فوق الذکر ریزش سنگ جریان دارد.

یخچال شرقی سبلان
تکه یخچال شرقی سبلان واقع در لبه یال شرقی قله به سمت شمال از جمله یکی دیگر از دیدنی های سبلان به شمار می آید. این یخچال ارتفاع 3900 متر تا 4500 متر در زیر قله محراب ارتفاع گرفته و از پیچ یخچالی خاصی برخوردار است. شیب آن در قسمت های انتهایی تند و کمی ریزشی است.

ازجمله دیگر یخچال های سبلان باید از نقاط کوچکتری چون یخچال های شمال غربی، تکه برفچال جنوبی قوشالار و یخچال های کوچک حد فاصل هرم داغ وکسره داغ نام برد.

منبع: کویرها و بیابان های ایران