طبیعت نما، طبیعت گردی و ایرانگردی

ایرانگردی جهانگردی

یخچال های اشترانکوه

 

خط الرأس مرتفع اشترانکوه دراستان لرستان، الیگودرز، که مجموعه ای از زیباترین قلل ایران و رشته کوه های زاگرس را در خود جای داده است دارای ارتفاعات متعددی است که هریک به صورت هلالی شکل تشکیل چال های مختلفی را می دهند و در عمق هر چال، یخچال های کوچک و بزرگی دیده می شود. تعدادی ازمهمترین این یخچال ها عبارتند از: خرسه در، چال کبود، چال بران وفیالستون.

طبیعت گردی در ایران، بوم گردی، تور گردشگری لرستان، تور ایران گردی، طبیعت گردی در لرستان، طبیعت گردی در الیگودرز، تور گردشگری الیگودرز، بوم گردی در لرستان، بوم گردی در الیگودرز

یخچال خرسه در
این یخچال نسبتا کوچک درشمال غربی اشترانکوه زیرقله گل گل مشرف به قریه قلعه رستم واقع شده است.

یخچال چال بران
این یخچال حدفاصله قلل سن بران و میرزایی بوده ودر ارتفاع 3500 متری قراردارد. زبانه های یخچال سن بران تا لبه خط الرأس بالا می رود.

یخچال چال کبود
یخچال فوق درارتفاع 3550 متری حد فاصله قلل گل گل و سن بران قرار گرفته و دارای زبانه های یخچال متعددی است که هر کدام تا لبه خط الرأس قلل کوله لا یه وگل گهر بالا می رود. این یخچال دارای یک برکه آبگیر زیبای فیروزی رنگ نیز می باشد.

یخچال فیالستون
این یخچال نیز حدفاصله قلل فیالستون و میرزایی بوده و منبع آب تخت شاه می باشد که در زبان محلی با ماهور نیز شهرت دارد.
در این منطقه 5 الی 6 یخچال بسیار کوچک دیگر نیز در میان چال ها وجود دارد.

منبع: کویرها و بیابان های ایران