طبیعت نما، طبیعت گردی و ایرانگردی

ایرانگردی جهانگردی

یخچال زندان خط الرأس دنا

 

خط الرأس در طول شمال غربی و جنوب شرقی دنا در مرز استان اصفهان و کهکیلویه و بویراحمد دارای قلل مرتفع بالا 400 متری است که عمدتا در جناح شرقی این قلل و در چاله های سایه داران آن برفچال یخچال های کوچکی قرار دارد.

طبیعت گردی در ایران، بوم گردی، تور گردشگری اصفهان، تور ایران گردی، طبیعت گردی در اصفهان، بوم گردی در اصفهان، تور گردشگری کهگیلویه و بویراحمد، طبیعت گردی در کهگیلویه و بویراحمد، بوم گردی در کهگیلویه و بویراحمد

از جمله یکی بزرگترین و دیدنی ترین این یخچال ها باید از یخچال زندان درقسمت غربی رشته کوه فرعی تُل ما شکی درارتفاع 3900 تا 4250 متری نام برد.
این یخچال حد فاصل جنوب قلل هرم و قزل قله و شمال سه قپه آسمانی دنا قرار دارد و بواسطه قرار گرفتن در گودال عمیق حد فاصل قلل یاد شده کمترین انوار خورشید را به خود جلب می نماید.

منبع: کویرها و بیابان های ایران