طبیعت نما، طبیعت گردی و ایرانگردی

ایرانگردی جهانگردی

تالاب کرچنگ

 

تالاب کرچنگ در استان مازندران واقع است. این آب بندان بزرگ که در روستای کرچنگ قائم شهر واقع است، از یک سو به زمینهای شالیزاری و از سوی دیگر به جنگلی انبوه متصل بوده که نمایی زیبا و کمنظیر از طبیعت را به خود اختصاص داده است.

طبیعت گردی در ایران، طبیعت گردی در مازندران، بوم گردی، تور گردشگری مازندران، تور ایران گردی، طبیعت گردی مازندران

کرچنگ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قائم شهر است. دسترسی به تالاب از طریق شهرستان قائم شهر، جاده ارتباطی روستای سارو کلا، کوتنا و سپس روستای کرچنگ امکانپذیر است.

دسترسی به تالاب از طریق شهرستان قائم شهر، جاده ارتباطی روستای سارو کلا، کوتنا و سپس روستای کرچنگ امکانپذیر است.

منبع: کویرها و بیابان های ایران